Ðî lapa izmanto cookies savâ Gerät. Ja jûs noklikðíiniet uz "Next", lai, mçs pieòemam, ka jûs piekrîtat saòemt visas sîkdatnes no ðîs vietnes. Uzziniet vairâk Privacy Policy tâlâk

Jsu pieprastais sludinjums vairs neeksist.
Ldzu, veiciet meklanu no jauna.


 meklt no jauna

  1. Pārdod labus bildes transportlīdzekļus: 36 XXL fotoattĴlus, + slīdrādi un video katru iespĴjamo transportlīdzekli.

  2. Vissvarīgākā informācija par transportlīdzekli īsumā.

  3. Kontaktpersonu var izmantot atseviðÄ·i vai Ä£enerÄ´t no e-pasta atbildes sistÄ´mas datiem.

  4. Kvalitātes vadÄ«ba - Envkv vai kvalitātes zÄ«mogs tiek augðupielādÄ´ts automātiski

  5. Kontaktpersonu var izmantot atseviðÄ·i vai Ä£enerÄ´t no e-pasta atbildes sistÄ´mas datiem.

  6. Par mīļotājiem detaļas: pielāgot visas iespĴjas, iespĴjams.

  7. Ceļð uz jÅ«su koncesiju: tā kā klients vienmÄ´r atrod jÅ«s!

Video jauns Atzîmçt transportlîdzekli Transportlîdzeklis atzîmçts Neto saska ar §25a UStG (likums par apgrozjuma nodokli) PVN uzrdana nav iespjama PVN